هنگامی که رد در کارخانه ذغال سنگ samac را افزایش می دهد