از تولیدکننده سنگ شکن های بتونی در بیهوشی استفاده می شود