سلول فلوتایون مس با کیفیت بالا و صرفه جویی در انرژی